West

Prijs: 35 euro

Start: Rijksmuseum of Olympisch Stadion

Duur: 3 – 3,5 uur

___________________________________________________________________________

West is groot. Het strekt zich uit van het IJ in het noorden tot de Haarlemmermeer in het zuiden. Tenminste, als je de moderne stadsdelen West & Nieuw-West met elkaar samenvoegt. Net als Noord was het merendeel van dit gebied tot 1921 deel van een andere gemeente, de gemeente Sloten. Die gemeente bestond uit een aantal kleine dorpjes en buurtschappen waarvan we er aan aantal zullen bezoeken. Het “Oude West” werd gebouwd tussen de annexaties (eerste in 1877, uiteindelijk geheel Sloten in 1921) en de Tweede Wereld Oorlog. Dit was de tijd van de zogenaamde “Amsterdamse School”, de architectuurstijl die gekenmerkt wordt door vele combinaties van verschillende vormen (hoeken, rondingen, etc). Maar het was ook de tijd van de “Revolutiebouw”, een veel grauwere stijl van bouwen, in lange stroken die toentertijd al veel negatieve kritiek kreeg. Veel van de snel opgebouwde huizen stonden al snel op instorten en tot vandaag de dag vinden er grootschalige renovaties plaats. Renovaties die echter wel in dezelfde stijl bouwen en tegenwoordig dus veelal gezien worden als authentiek. Het gevolg is dat, net als bij De Pijp in het zuiden, er steeds meer gegoede families komen wonen en dat de negatieve zaken waar West ooit bekend om stond, steeds meer verschuiven naar Nieuw-West, steeds verder van het zich uitbreidende centrale deel van de stad. Ook hier dus steeds meer yuppen en bakfietsen. Niettemin blijft West een geheel eigen karakter hebben en zijn ook hier de buurtbewoners trots op hún West.

Nieuw-West is voornamelijk opgebouwd tussen de Tweede Wereld Oorlog en het einde van de vorige eeuw.  Eerst als tuindorpen, vergelijkbaar met Noord, met veel groen en wijde straten, later (jaren 1990) weer compacter en met meer variatie. Net als in het oude West, zijn er in Nieuw West restanten te vinden van de oude gemeente Sloten, met als toppunt uiteraard het eigenlijke dorp met dezelfde naam.

___________________________________________________________________________

Inclusief

eten, drinken, kaarten, verrekijkers en (indien nodig) regenkleding.